Hem Läsa Lyssna Uppleva  Priser Nyheter Kontakt
 Co.

Simontorps skriftserie Publikationer Om oss Förlagsbilder

Logotyp

1200px-Union_flag_1606_(Kings_Colors).svg1.pngFlag_of_Sweden_(3-2).svg1.pngPublikationer - Böcker och annat

banner2-2.jpg

Hösten 2018 släpps Anders Blidbergs nästa bok - Sista striden om Skåne.

Bokomslag_Sista_striden_Skaane.jpgDet har inte skrivits särskilt mycket om vinterkriget i Skåne 1709-10 då danskarna ockuperade landskapet under några månader. Händelseförloppet var förbryllande och jag hade aldrig riktigt förstått varför danskarna misslyckades med att återerövra Skåne 1709-1710. Invasionsbeslutet togs direkt när budet om det svenska nederlaget vid Poltava nådde Köpenhamn och hade planerats länge. Danskarna hade en fantastisk armé som under de senaste åren prövats i österrikisk, flamländsk och engelsk tjänst. Överbefälhavaren Reventlow hade haft befäl över kejserliga mass-arméer i Italien. Allt såg lovande ut. Den traditionella förklaringen är Stenbocks bedrift med att på några månader skapa en ny fungerande armé av pensionerade karoliner, student-officerare och nya bondrekryter. Men detta visade sig vara långt från hela sanningen. I centrum av historien står den danske kungen Fredrik IV. Han var en märklig man. Enväldig men labil och yttersta förklaringen till att Skåne förblir svenskt kan man, lite långsökt, hitta hos den italienska nunnan Teresa Trenta som var hans stora kärlek.

Kung Fredrik IV hade under sin Grand tour träffat den unga adelskvinnan Teresa. Detta ansågs opassande och Fredrik släpades hem och Teresa sattes i kloster. Kronprinsen tvingades till ett olyckligt giftermål men han glömde aldrig Terese. I sjutton år bar han ständigt med sig ett silverkors som hon gett honom. Kungens äktenskap var en ren formalitet och han bedrog öppet drottningen med sina unga älskarinnor. 1709 tog han ledigt från regerandet, sedan han hört att svenskarna försvunnit in i Ryssland. Han sökte upp Teresas kloster och lyckades få tala med henne. (När jag pratade med nunnorna hävdade de bestämt att kärleken var obesvarad och att kungen trakasserade deras kära abbedissa.) Den avspisade kungen återvände hem och hann knapp innanför dörren innan han fick meddelandet om Poltava. Han hade ärvt uppdraget att återerövra Skåne och maskinen satte igång. Därefter försvann kungen in i sin egen värld, och tog sig en ny 16-årig älskarinna. Generalerna fick inte ens svar på brev. Kungen var enväldig och måste ge sitt tillstånd i de avgörande lägena – men detta uteblev. Det hela slutade med slaget vid Helsingborg i februari 1710.

I boken berättar jag om de olika makthavarnas bakgrund och gör läsaren bekant med utgångsläget. Jag utgår från människorna och försöker förstå deras handlingar. Boken ger även ovanliga inblickar i europeiska historia. Vem vet att 6000 danskar slogs för kung Wilhelm av Oranien utanför Dublin i Battle of Boyne, eller att en uthyrd dansk styrka krigade mot upproriska ungrare i Transylvanien?

banner2-2.jpg

Bokomslag_kampen-om-riket.jpgKampen om riket
I februari 2013 utkom Anders Blidberg med boken "Kampen om riket".

Boken finns att köpa från författaren eller ifrån MonitorFörlaget, samt på boklådor. Vid publika föreläsningar finns oftast möjlighet att köpa boken i samband med föreläsningstillfället.

Skånes äldre historia är sorgligt bortglömd och inte många vet vad som hänt innan Skåne blev svenskt genom Snapphanekrigen. I denna bok har Anders velat gå på djupet med de äldsta skånska källorna. Boken skildrar hur det danska riket under 1000-talet samlades under en kung. När Knut den store även blir kung av England styrs ett av Europas största riken från de två huvudstäderna – London och Lund! Detta är bakgrunden till att Danmark, och därmed Skåne, blir likt de större kungarikena nere i Europa betydligt tidigare än t ex Sverige.

Inspirationen till boken kom efter ett besök på Skeingeborg, som ligger på en ö utanför Osby i nordöstra Skåne. Denna märkliga borg är anlagd redan på 1100-talet och mycket lik borgen Havn, ursprunget till Köpenhamn, vars rester finns att se under det danska riksdagshuset Christiansborg. Anders har försökt reda ut varför denna borg byggdes och följt de spännande trådarna åt olika håll.

Centralfigur i boken är den fascinerande ärkebiskopen Absalon som i sin ungdom överlever 1100-talets dramatiska politiska turer och med tiden blir den stabila staten Danmarks skapare. Detta sker till stor del genom det unika samarbetet med hans fosterbror, kung Valdemar den Store.

Det är i deras samarbete som Anders ser förklaringen till det storskaliga kolonisationsprojektet, där de avlägsna och glesbefolkade områdena i Skåne utvecklas och knyts till riket, bland annat genom byggandet av kyrkor och borgar.

banner2-2.jpg

BokomslagMickel Gyding - fröet till snapphanerörelsen Under oktober 2009 utkom Anders Blidberg med boken "Kongens hövitsman - en biografi över Mickel Pedersen Gyding".

Boken finns att köpa från författaren eller ifrån MonitorFörlaget samt på boklådor. Vid publika föreläsningar finns oftast möjlighet att köpa boken i samband med föreläsningstillfället.  

Legenden om Mickel Göing levde under 1800-talet fortfarande som en saga i bygden. Prästsonen August Zakarias Collin (uppvuxen i Glimåkra) började då gräva i de danska arkiven för att skilja sanning från saga. Tyvärr avled Zakarias innan något publicerades och hans material övertogs av Carl August Cederborg. Denne skrev med legenden, fakta och egen fantasi ihop den historiska romanen ”Mickel Göing”.

Anders har försökt fortsätta Collins arbete och med hjälp av alla tillgängliga källor ta reda på vem Mickel Pedersen egentligen var. Mickels levnadsöde visade sig vara mycket intressant.

Han dyker upp första gången i arkiven som en medelålders fogdeknekt i södra Småland i mitten av 1500-talet. Efter en präktig skandal var han tvungen han fly Sverige, jagad av först Gustav Vasa och sedan arvtagaren Erig XIV. Flykten ledde honom till tjänst hos den danske kung Fredrik. Karriären gick lysande och han blev en av dennes mest anlitade militärbefälhavare. Mickel belönades rikligt för sina insatser och ett av många gods som han fick var just Hemlinge Län. Jag kan i Mickels organisation av göingebönderna se ursprunget till snapphanerörelsen som lever upp under det följande århundradet. Det är ingen slump att det är just i Göinge som motståndet mot svenskarna blir så välorganiserat. Två, tre generationer tidigare hade snapphanarnas förfäder i organiserats militärt. Under snapphanekriget förde Osbys snapphanar tom Mickels gamla fana.

Under de decennier som Mickel ansvarade för lokalförsvaret deltog flera tusen göingar i en välorganiserad försvarsorganisation som med Hemlinge som bas gjorde sitt yttersta för att skydda sin hembygd.

Eftersom bara halva Mickels liv går att följa i källorna kändes historien inte komplett. Anders har därför skrivit en hypotetisk levnadsskildring för hur Mickels tidiga liv kan ha varit. Det finns många ledtrådar och tillsammans med den spännande historiska bakgrunden tror han sig ha kommit nära sanningen. Denna del följer historiska källor i allt, utom i det faktum att vi inte vet exakt vad Mickel var med om. Boken ger ändå en mycket god förståelse för den tid då Mickel växte upp (var det än skedde) då så mycket hände. Under dessa år slets Kalmarunionen upp och Gustav Vasa tog makten i Sverige. Svåra inbördeskrig blev följden, inte minst i Skåne. Under denna tid invaderades Skåne av tyska soldater från Lybeck och olika danska tronpretendenter slogs om makten. I Göinge valde man t o m en egen kung eftersom man inte ville erkänna någon av dem. I Småland avrundades denna oroliga tid av Dackeupproret, där Mickel rimligen deltog i pacificerandet av Småland.

Denna bakgrund är nödvändig för att förstå både Mickels liv och varför konflikten mellan Sverige och Danmark var så bitter under flera hundra år.

banner2-2.jpg

Stengaerdsgaardar_version2_foerstasida.pngStengärdsgårdar i kulturlandskapet 

Sedan 1996 har Anders Blidberg årligen hållit kurser i vård och underhåll av stengärden i samarbete med Regionmuseet i Kristianstad. Målet har varit att ge intresserade tillräckliga kunskaper för att vilja och kunna underhålla sina egna stengärden. Kursdagarna har även berört stengärdsgårdarnas kulturhistoria. Deltagarna har fått lära sig att läsa landskapet med hjälp av murarnas utseende och även hur man förvånande exakt kan datera en mur. Under ett stort antal landskapsvandringar har vi studerat mängder av olika hägnadssystem och andra kulturlämningar i landskapet.

I denna skrift sammanfattas dessa kunskaper och här har även samlats utdrag ur en rad olika skriftliga källor. Den kan köpas i PDF-format (10 sidor).

 Klicka på länken nedan för att köpa online eller skicka ett e-post med namn och adress till info@simontorpkonsult.se så levereras filen med en epost-faktura. Önskas leverans på annat vis kontakta oss.

 

Hem