Böcker och skriftserier! Här presenterar vi böcker och skriftserier som vi skrivit.

Bokomslag till Krigsfångehjälpen

Krigsfångehjälpen - Gösta Lundin och YMCA i Andra världskrigets Tyskland.

År 1944 övertog svensken Gösta Lundin ansvaret som direktor för Krigsfångehjälpen i Tyskland. En i stort sett okänd organisation som hjälpte upp emot tio miljoner allierade krigsfångar. De hade en unik rörlighet inom Nazityskland och som direktor hade Gösta Lundin ständiga kontakter på högsta nivå.

Det är nog alla historikers dröm att snubbla över ett helt orört arkiv. Genom Bengt Lundin, Gösta Lundins son, fick Anders Blidberg tillgång till ett sådant. Här fann han en blandning av privata brev, officiella dokument och bilder. Sakliga rapporter till YMCA:s ledning, officiella tillstånd från tyska myndigheter, brev till hustrun Dagmar samt till chefen och vännen Hugo Cedergren med ingående beskrivningar av det riskfyllda arbetet. Många av dem skrivna i Svenska kyrkans skyddsrum under pågående bombningar i Berlin.

Boken gavs ut på Carlsson Bokförlag i oktober 2023.

Sista striden om Skåne

Boken handlar om kriget i Skåne vintern 1709-10 då dansk trupper ockuperade landskapet under några månader. Invasionsbeslutet togs direkt när budet om det svenska nederlaget vid Poltava nådde Köpenhamn och hade planerats länge. Danskarna hade en erfaren armé som under de senaste åren prövats i österrikisk, flamländsk och engelsk tjänst. Överbefälhavaren Reventlow hade haft befäl över kejserliga mass-arméer i Italien. Allt såg lovande ut och misslyckandet är anmärkningsvärt.

Den traditionella förklaringen är Stenbocks bedrift med att på några månader skapa en ny fungerande armé av pensionerade karoliner, student-officerare och nya bondrekryter. Men detta visade sig vara långt från hela sanningen. I centrum av historien står den danske kungen Fredrik IV. Han var enväldig men labil och yttersta förklaringen till att Skåne förblir svenskt kan man, lite långsökt, hitta hos den italienska nunnan Teresa Trenta som var hans stora kärlek. Kungens hjärtesorger gjorde att han slutade svara på sina generalers brev. Det hela slutade med slaget vid Helsingborg i februari 1710.

I boken berättas ingående om vad de människor som slogs vid Helsingborg 1710 hade för erfarenheter. Enskilda människoöden ger tillsammans en djupare förståelse. Boken ger även ovanliga inblickar i europeiska historia. Vem vet att 6000 danskar slogs för kung Wilhelm av Oranien utanför Dublin i Battle of the Boyne, eller att en uthyrd dansk styrka krigade mot upproriska ungrare i Transsylvanien?

Boken gavs ut på Langenskiölds förlag 2018 samt i en ny utgåva 2019.

Kampen om riket

Skånes äldre historia är sorgligt bortglömd och inte många vet vad som hänt innan Skåne blev svenskt genom Snapphanekrigen. Denna bok utgår från de äldsta skånska källorna. Boken skildrar hur det danska riket under 1000-talet samlades under en kung. När Knut den store även blir kung av England styrs ett av Europas största riken från de två huvudstäderna – London och Lund! Detta är bakgrunden till att Danmark, och därmed Skåne, blir likt de större kungarikena nere i Europa betydligt tidigare än t ex Sverige.

Centralfigur i boken är den fascinerande ärkebiskopen Absalon som i sin ungdom överlever 1100-talets dramatiska politiska turer och med tiden blir den stabila staten Danmarks skapare. Detta sker till stor del genom det unika samarbetet med hans fosterbror, kung Valdemar den Store. Den kraftiga expansionen av det danska väldet och de många kyrkobyggena runt om i riket är i stort behov av järn. Detta finns i form av myrmalm i norra Skåne och för att exploatera denna resurs inleds ett storskaligt kolonisationsprojekt, där dessa avlägsna och glesbefolkade områdena utvecklas och knyts till riket.

Intressant är även att det runt år 1200 byggs en kraftig, åttakantig borg långt norrut i Helgeådalen. Denna kan ses som en markering av att den nya makten har kommit. Den symboliska formen kopplar borgen till tempelriddarnas högkvarter i Jerusalem. Vi vet inte vem byggherren var men både Absalons företrädare Eskil och hans brorson Alexander besökte Det Heliga Landet.

Boken gavs ut 2013 på förlaget Monitor.

Kongens hövitsman - en biografi över Mickel Pedersen Gyding

I de historiska källorna dyker Mickel Gyding för första gången som en medelålders fogdeknekt i södra Småland i mitten av 1500-talet. Efter präktig skandal tvingade honom att fly Sverige, jagad av först Gustav Vasa och sedan arvtagaren Erik XIV. Flykten ledde honom till tjänst hos den danske kung Fredrik. Karriären gick lysande och Mickel blev en av danske kungens mest anlitade militärbefälhavare. Mickel belönades rikligt för sina insatser och blev med tiden en av Skånes rikaste män.

Mickel var värdefull eftersom han behärskade de nya krutdrivna vapnen – hakebössorna. I en tid när armborst ännu var det vanligaste skjutvapnet hade befolkningen i Göinge lärt sig att förädla sitt järn till skjutvapen. Det var därför möjligt att rekrytera duktiga skyttar bland göingebönderna. Under de decennier som Mickel ansvarade för lokalförsvaret deltog flera tusen göingar i en välorganiserad försvarsorganisation som med Hemlinge som bas gjorde sitt yttersta för att skydda sin hembygd.

Detta är en anledningarna till att snapphanerörelsen blir särskilt stark just i Göinge. Två, tre generationer tidigare hade snapphanarnas förfäder i organiserats militärt. Under snapphanekriget förde Osbys snapphanar tom Mickels gamla fana.

Eftersom bara halva Mickels liv går att följa i källorna kompletteras historien med en förhistoria. Denna del av boken är en hypotetisk levnadsskildring av hur Mickels tidiga liv kan ha varit. Detta ger en mycket god förståelse för den tid då Mickel växte upp. Under dessa år slets Kalmarunionen upp och Gustav Vasa tog makten i Sverige. Svåra inbördeskrig blev följden, inte minst i Skåne. Under denna tid invaderades Skåne av tyska soldater från Lybeck och olika danska tronpretendenter slogs om makten. I Göinge valde man t o m en egen kung eftersom man inte ville erkänna någon av dem. I Småland avrundades denna oroliga tid av Dackeupproret, där Mickel antagligen deltog som en av knektarna som slog ner upproret.

Boken utkom 2009 på förlaget Monitor.

Skriftseriens sjunde del är en guidebok om Sporrakulla, en kulturhistorisk gård i östra Göinge kommun, några mil nordväst om Kristianstad.

De uråldriga gråa timmerväggarna bär på många minnen och är en naturlig del av de omgivande hagmarkerna. Här känns historien levande och det är lätt att föreställa sig livet förr. Som besökare känner man sig förflyttad i tiden. Sporrakulla ligger i Göinge som är ett område med rik historia. Här finns spår från fruktansvärda krig, men även från den redliga kampen för överlevnad där skogen, sjöarna och bergen varit både hinder och givit befolkningen försörjning.

Gården har hela tiden ägts av olika godsherrar som vi kan följa från Anders Bille 1616 och framåt. Vi följer den invecklade linjen av arv och köp genom århundradena och presentationen av ägarna ger en bild av hur överheten kunde se ut. Här finns danska amiraler, generaler och till och med en mottagare av den Persiska Lejonets och Solens Orden. Mest förvånande är kanske den linje av kvinnliga fideikommissarier som ägde gården under drygt hundra år. Men ingen av dessa ägare har bott på gården utan Sporrakulla har varit en arrendegård under lång tid. Bland brukarna har gården ofta gått i arv i århundraden. I ägarlängden kan vi följa dem från 1584 och framåt.

I guideboken ingår karta med hänvisning till olika punkter i närområdet som arrendatorsbostaden, kryddträdgården m fl. Guidehäftet om Sporrakulla kan också köpas på Östra Göinges turistbyrå.

Skriftseriens fjärde del är en guidebok om Skeingeborg, en unik borg från 1100-talet.

På en ö i Skeingesjön i nordöstra Skåne ligger ruinen efter en märklig åttakantig borg. Under mäktiga ekar finns kraftiga stenmurar som är flera meter höga. Ingången är bara en meter bred och försedd med en tröskel av sten. Någon har ansträngt sig för att bygga en ointaglig borg bland sjöar och skog... Men vem och varför?

Guideboken är också översatt till engelska (skriftserie-del 5) och tyska (skriftserie-del 6). Skeingeborgs-häftena finns även att köpa på lokala turistbyråer.

Skriftseriens tredje del heter "Ett rums historia - Berättelsen om Lillstu" och är en biografi om ett rum i Simontorp Östergård. När vi började renovera Lillstu upptäckte vi många tapetlager bevarade under senaste tapeten. Försiktigt lyfte vi bort lager för lager och fotograferade av dem. Tankarna började snurra.

Vem hade valt vilken tapet? Och när? Kan man ta reda på vilken tidsperiod de olika tapetlagren kommer ifrån? Hur har rummet använts? Tänk vad spännande om väggarna kunnat tala!

Skriften är på 46 sidor och rikligt försedd med bilder.

Skriftseriens andra del - När slöjorna föll - handlar om drottning Soraya Tarzi och kung Amanullah Kahn som försökte skapa ett modernt Afghanistan under 1920-talet.

Det är idag svårt att föreställa sig att Afghanistan för snart hundra år sedan var öppet, nyfiket och på god väg att inta sin plats som en av världens moderna konstitutionella monarkier. I centrum för denna process stod Soraya Tarzi som var något av 1920-talets Lady Diana.

Soraya Tarzi blev en superkändis och exotisk modeikon under den serie statsbesök som hon och hennes make, kung Amanullah, genomförde i Europa 1928. Året därpå tvingades de att abdikera, reformerna återkallades och Afghanistan störtades in i det kaos som frodats sedan dess.

Skriften är på 24 sidor och försedd med bilder.

Första numret i skriftserien handlar om Georg Carl von Döbeln.

Döbelns livsöde lämnar ingen oberörd och kan skildras ur många vinklar. Hjälten från Jutas med det svarta pannbandet, världsresenären som sett Afrika och Indien, den egensinnige officeren som ofta visade extrem duglighet men trots detta blev dömd till döden genom arkebusering för ordervägran.

Skriften är på 16 sidor och försedd med bilder och illustrationer.

Historiska vingslag - från Kind och Finnveden med omnejd (av Kerstin Blidberg, utgiven 2019)

En släktkrönika över författarens anor där rötterna i huvudsak finns i Västergötland med Blidsberg i norr och Nittorp i söder samt över till Småland. Smålandssidan är något mer spridd. I norr kommer de från orter mellan Jönköping och Nässjö och ner i söder till Fryele strax norr om Värnamo och med en avstickare till pappersbruket i Långaryd, sydväst på gränsen till Halland och Västergötland. Österut sträcker sig födelseorterna för anor bort mot Kosta-trakten, öster om Växjö.

Släktgrenarna uppvisar olika livsöden och livsstilan. Alla familjerna i författarens släktträd presenteras inte utan familjer som avvikit eller utmärkt sig på ett eller annat sätt har valts ut. I flera familjer framkommer samlevnadsproblem på det sociala planet eller ekonomiska problem. Författaren har också lyft fram de få hantverkare som finns i släkten. Det finns många soldater och författaren berättar om några som deltagit i krig samt de som har gett upphov till både hennes farfars och mormors släktnamn. 

Kan köpas via bokhandel (även online) eller beställas från oss via e-post. Pris 175 SEK (porto tillkommer).